Šta znači Vàgati

DEFINICIJE
1

Iz nem.

Šta znači reč vagati (vàgati)?

Vàgati, glagol u inf.

Određivati težinu nečega na vagi, meriti.

Skraćenice:

inf. – infinitiv

 

March, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y