Šta znači Vàjkada

DEFINICIJE
1

Šta znači reč vajkada (vàjkada)?

Vàjkada, prilog

Davno vreme, vreme pre sto i više godine koje živi ljudi ne pamte.

March, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y