Šta znači Vákuummetar

DEFINICIJE
1

Šta znači reč vákuummetar?

Vákuummetar, im. m. roda, g. –a (1. Srevanovićeva vrsta), g. mn. –a

Sprava za merenje razređenosti vazduha

Skraćenice:

im. – imenica

m. – muškog roda

g. – genitiv

mn. – množina

March, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y