Šta znači Vàndālski

DEFINICIJE
1

Šta znači reč vàndālski?

Vàndālski, prilog za način

Na način Vandala; kao Vandali

March, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y