Šta znači Vàvilon

DEFINICIJE
1

Šta znači reč vavilon (vàvilon)?

Vàvilon, im. m. roda, g. –a (1. Stevanovićeva vrsta)

Drevni grad u Aziji, sagrađen od strane Sumera u 2. veku p.n.e.

Skraćenice:

 

im. – imenica

m. – muškog roda

g. – genitiv

p.n.e. – pre nove ere

March, 2021
Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y