Šta znači vavìlōnski

DEFINICIJE
1

-a, -o [v. Vavilon] koji pripada Vavilonu. Vavilonska kula kula koju su ljudi, prema Bibliji (Postanje 11:1–9), hteli da podignu do neba; Bog ih je kaznio time što je stvorio različite jezike, pa se više nisu razumeli među sobom.

Listaj rečnik akcenat.com

PRETRAŽI PO SLOVU

Spisak slova srpskog jezika

A B CČĆ E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y